kolagen zdrowie  Medycyna - powiększenie wątroby

Powiększenie wątroby

Wątroba jest wtedy powiększona, gdy przekracza łuk żebrowy w linii środkowo obojczykowej. Hepatomegalia może występować w postaci rozlanej i ograniczonej; fakt wyczuwania wątroby nie zawsze oznacza, że jest ona powiększona. Prawidłową wątrobę wyczuwa się podczas głębokiego wdechu i ta przesuwalność oddechowa pozwala odróżnić wątrobę od powiększonej nerki lub guza znajdującego się w okolicy zagięcia wątrobowego okrężnicy. Za powiększoną można mylnie przyjąć wątrobę wystającą spoza łuku żebrowego w przypadkach nisko ustawionej przepony. Przy wysokim ustawieniu przepony wątroba leży wyżej, co z kolei może sugerować jej zmniejszenie. Opukiwaniem w linii środkowoobojęzykowej stwierdza się górną granicę wątroby na wysokości VI żebra, dolna dochodzi do prawego łuku żebrowego. Stłumienie wątrobowe mierzone w linii środkowoobojczykowej wynosi u mężczyzn 15 cm, u kobiet około 12 cm. Oznaczanie wielkości wątroby opukiwaniem nie jest dokładniejsze niż przy obmacywaniu, ale należy używać obu metod, ponieważ przyczyny błędnych ustaleń są inne dla każdej z nich.